Magyar Bach Társaság

Tanulmányok
© Minden jog fenntartva,                                      Magyar Bach Társaság 1992-2016  

TANULMÁNYOK

Walter Blankenburg: A Máté-passió berlini felújításáról

Komlós Katalin: Johann Sebastian Bach: Clavierübung III

Kovács Ilona: Zenei akusztika és hangzásideál J. S. Bach lipcsei korszakában

Göncz Zoltán: A fúga művészete zárócontrapunctusának rekonstrukciója

Móricz Klára: A francia előadói praxis szerepe J. S. Bach négy zenekari ouverture-jében

Peter Williams: J. S. Bach és a 2/4 metrum

Peter Williams: J. S. Bach és a balkéz-jobbkéz megosztás

Hans-Joachim Schulze: „A Bachok Magyarországról származnak”

(Johann Nikolaus Bach ismeretlen levele az 1728-as évből)

Helmuth Rilling: Bach egyházzenéje: Jelentőség és jelentés

Kovács Sándor: Goldberg-variációk

Somorjay Fábián Dorottya: A Goldberg-variációk különböző felvételei

Prof. Dr. Martin Petzoldt: Zenés hittan Bach h-moll miséjének Credo tételéhez

Dinyés Soma: Szöveg és zene kapcsolata Johann Sebastian Bach első lipcsei kantáta-

évfolyamának kartételeiben

Komlós Katalin: A billentyűs fantázia műfaja Johann Sebastian Bachtól Carl Philipp

Emanuel Bachig

Sziklaváry Károly: Johann Sebastian Bach zenéjének kelet-közép-európai

dallamkapcsolataihoz

Dr. Kamp Salamon: Johann Sebastlan Bach zenéjének teológiai aspektusai

Klézli János: Johann Sebastlan Bach egyházi kantátáinak basszusszólói

Friedler Magdolna: Johann Sebastlan Bach Orgelbüchlein-gyűjteményének nyomában

Komlós Katalin: Új Bach-életrajz, két verzióban

Göncz Zoltán: A hatszólamú ricercar szakrális kódjai

Számos tanulmány kapható a Deák téri Evangélikus templom könyvesboltjában.
Magyar Bach Társaság